Opastutka-hanke

Teknologian Tutkimuskeskus VTT:n ja Tekesin rahoittama 2-vuotinen hanke, jossa kehitetään näkövammaisille liikkumisen apuväline, "Opastutka". Opastutkan avulla näkövammainen henkilö voi havainnoida ympäristöään ja liikkua itsenäisemmin ja turvallisemmin.

Opastutka tarkkailee käyttäjän edessä olevia esteitä ja ilmoittaa niistä värinäpalautteella tai äänellä.

Opastutka-hanke on loppusuoralla. Laitteesta on valmistettu toimiva prototyyppi ja se on testattu Valviran hyväksymässä kliinisessä laitetutkimuksessa, johon osallistui 25 näkövammaista koekäyttäjää. Laitetutkimus tehtiin yhteistyössä Kuopion yliopistollisen sairaalan ja Näkövammaisten liitto Ry:n kanssa.

Opastutkan toimintaperiaate. Piirroskuva, jossa miehellä on päällä sykemittarin näköinen laite, Opastutka. Kuvassa Opastutka havaitsee miehen edessä esteen.
Opastutkalaite henkilön päällä. Henkilö kävelee ulkona.

Opastutka-laite ja teknologia

Opastutka koostuu joustavasta vyöstä sekä sensoriosasta. Opastutka puetaan päälle kuten sykemittausvyö siten, että laitteen sensoriosa osoittaa kävelysuuntaan.

Laitteen toiminta perustuu VTT:llä kehitettyyn korkean radiotaajuuden tutkateknologiaan. Tutkasensorin signaali ei häiriinny tyypillisistä vaatemateriaaleista. Tämä mahdollistaa Opastutkan käyttämisen esimerkiksi päällystakin alla piilossa katseilta.

Opastutka on tarkoitettu ulkokäyttöön. Sisätilat, joissa on useita esteitä sensorin havaintoetäisyydellä saattavat sekoittaa laitteen antamaa värinä/äänipalautetta.

Laitetestien seuraavaan versioon tulee päivityksenä havaintoetäisyyden säädin, joka mahdollistaa laitteen tehokkaamman käytön myös avarammissa sisätiloissa, esimerkiksi kauppakeskuksissa sekä parannettu värinäpalaute.

Kliininen laitetutkimus

Opastutka-laitetta testattiin kesällä 2016 Valviran hyväksymässä kliinisessä laitetutkimuksessa yhteistyössä Kuopion yliopistollisen sairaalan kanssa. Laitetutkimus kesti 2 viikkoa ja siihen osallistui 25 koehenkilöä. Koehenkilöistä 80 % koki Opastutkan parantaneen heidän luottamustaan itsenäiseen liikkumiskykyynsä.

Laitetutkimus jatkuu alkuvuodesta 2017 pitkäaikaistutkimuksella johon osallistuu pienempi joukko käyttäjiä aiemmasta testistä.

Testiin osallistuneiden näkövamman laatu piirakkakaaviona. Testiin osallistui 14 sokeaa, 7 heikkonäköistä ja 4 kuurosokeaa.

Yhteistyökumppanit

Yhteystiedot

Erikoistutkija Tero Kiuru

Puhelin: +358401768566

sähköposti: tero.kiuru(at)vtt.fi